Vi står sammen mot ulikhet

I årets 1. mai-aksjon står Norsk Folkehjelp sammen med folk i kampen mot ulikhet. Verden har en ulikhetskrise. Når de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, er noe alvorlig galt. Samtidig er retten til å organisere seg, ytre seg og på andre måter å arbeide for mer demokratiske samfunn – truet. Dette er en farlig utvikling.

Norsk Folkehjelp tror på folks kraft til å forand reverden. Gjennom organisering og å stille krav tilmakt haverne kan vi bidra til at vi får samfunn med en mer rettferdig fordeling av både makt og ressurser.

Våre samarbeidspartnere verden over er organisasjoner som jobber for dette. Fra arbeidere på sukkerplantasjer i Honduras som vil ha en lønn de kan leve av, til kvinner som krever likestilling i Palestina, representerer de alle ulike sider av den samme kampen. Vi står skulder ved skulder med disse menneskene, og viser solidaritet med de som kjemper.

For å bekjempe ulikhet må vi støtte de folkelige organisasjonene som kan forandre verden!

De innsamlede midlene vil gå til Norsk Folkehjelps arbeid internasjonalt.

Gjennom samarbeid med våre partnere støtter vi blant annet:

  • Landarbeidere på vingårder i Sør-Afrika, og deres kamp for å få lov til å organisere seg i fagforeninger.
  • Kvinne- og ungdomsorganisasjoner i Palestina som vil ha rettigheter og mulighet for deltakelse i egne organisasjoner og samfunn.
  • Aktivister i Honduras som kjemper for demokrati og respekt for menneskerettigheter i et land hvor myndighetene motarbeider dette.
  • Slumboere i Sør-Afrika som slåss for bedre hus, rettigheter til land, kommunale tjenester og mot korrupsjon.