Uttalelser

Krever full boikott av fotball-VM i Qatar

Landsmøtet 2015 - Bilde fra landsmøtesalenFull boikott av fotball-VM i Qatar. Det er det enstemmige kravet fra landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund i en av de sju uttalelsene som ble vedtatt søndag formiddag. 

31. mai 2015|

Liv og helse må gå foran

AnleggForbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund sluttet seg i dag til anleggsarbeidernes uttalelse om at liv og helse må gå foran i arbeidet med å bygge landet. Det har vært en sterk økning av alvorlige arbeidsulykker de siste to årene. I 2012 og 2013 omkom en anleggsarbeider hver annen måned. Det er en uakseptabel utvikling. 

26. mars 2014|

Norsk Arbeidsmandsforbund mener

kameraNorsk Arbeidsmandsforbunds uttalelse vedrørende kampanjen rettet mot G4S:  

10. oktober 2013|

Bekjempelse av sosial dumping er mulig

Kald demonstrantSUN (Service- og tjänestebranchenes Union i Norden) etterlyser felles innsats fra de nordiske regjeringer. Den stiller også krav til Nordisk Ministerråd om ytterligere innsats for å innhente kunnskap om sosial dumping i Norden.

30. august 2013|