Hovedavtaler

Anleggsarbeidere

Asfaltarbeid og veivedlikehold

Bergindustrien

 

 

Fornøyelses- og fritidstilbud

 

Kraftlinjebyggere

Maskinentreprenørbedrifter

 

Miljøvirksomhet

 Parkeringsselskaper

Renholdere

 

 

 

Service og vedlikehold – vaktmestere, skadesanering og skadedyrsbekjempelse

 

 

 

Skianlegg

Statlig sektor

 

Tunnel-, bom og bruselskaper

Vektere

Lover