Norsk Arbeidsmandsforbund søkte Tariffnemnda om videreføring av allmenngjøring av «Overenskomst for Renholdsbedrifter».

23. mai besluttet nemnda å videreføre allmenngjøring av overenskomstens lønnssats.

Flertallet viser også i denne sammenheng til dokumentasjon på lønnsforholdene i bransjen som er innhentet fra Fafo. I henhold til disse opplysningene lønnes et klart flertall av arbeidstakerne i renholdsbransjen i henhold til eller over satsen i overenskomsten. Det er i stor grad utenlandske arbeidstakere ansatt i små virksomheter som lønnes lavere.

Kap. II Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

  • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 161,17.
  • Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 121,01.
  • For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 25 kroner per time.

 Lese hele tariffnemndas vedtaket her.

Vedtak om allmenngjøring i renholdsbransjen kom første gang i 2011.  Det er denne som  nå er videreført.

Hvem gjelder allmenngjøringen for?
Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold i disse eller for disse bedrifter.

Hvem gjelder allmenngjøringen ikke for?
Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtaler inngått med fagforeninger med innstillingsrett, for eksempel Riksavtalen eller Service og Vedlikeholdsoverenskomsten. Den gjelder ikke for Svalbard.

Hva er ikke allmenngjort?
Alt annet i overenskomsten er ikke allmenngjort. Dette betyr at arbeidstid følger Arbeidsmiljøloven med 40 timer per uke.
Overtidstillegg følger arbeidsmiljøloven med 40% tillegg.