Erna har ordet

Norge trenger en ny kurs!

Forskjellene i Norge vokser, vi får flere fattige, mens de som har mye fra før får mer. I dag lever vi i et samfunn der arbeidsfolk må å velge mellom å la barnet sitt delta på fotball eller ha mat på bordet. Det gjør vondt å høre alle historier om foreldre som ikke har råd til å sende ungene sine på skoleaktiviteter. Slik skal det ikke være i et land som Norge.

18. mai 2017|

6 TIMERS ARBEIDSDAG

I helgen var forbundsleder Erna Hagensen i Klassekampen og svarte på Magnhild Folkvords debattinnlegg om 6 timers arbeidsdag. I dag blir dette en het debatt på LO-kongressen.

9. mai 2017|

Prioriter kampen mot arbeidslivskriminalitet!

Arbeidslivskriminaliteten i Norge blir grovere og mer sammensatt.

4. april 2017|

Nei til A- og B-lag i arbeidslivet

14. november 2016|