Mellomoppgjøret 2017 i havn

14 mars ble LO og NHO enige i vårens lønnsoppgjør

Årsrapporten fra de regionale verneombudene

Årsrapporten fra de regionale verneombudene (RVO) i renhold og overnattings- og serveringsbransjen, viser at det fortsatt er et stort behov for deres arbeid med å styrke vernearbeidet og å bidra til at helse- miljø- og sikkerhetsforholdene er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

Foto: Ilja Hendel

Sintef og NTNU har på oppdrag av Arbeidstilsynet gjennomført en kartlegging om renhold i forbrukermarkedet. Rapporten finnes tilgjengelig her. I denne rapporten presenterer Sintef resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander.

De har gjennomført en intervjuundersøkelse som dekker et bredt spekter av aktører i bransjen, både de som selger og kjøper renholdstjenester i forbrukermarkedet, med ledere i nettbaserte formidlingstjenester av renhold, med myndigheter og partene i arbeidslivet, samt organisasjoner og enkeltpersoner som hjelper utenlandske arbeidstakere/søkere. 

Straff for svart renhold


Foto: Ilja Händel

Sannsynligheten for å bli straffet for å betale for svart renhold hjemme er i dag minimal. Vi mener det må bli forbudt å kjøpe renhold fra firma som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Og at det skal bli en reel fare for straff dersom man bryter denne loven.

Frist for søknad om innarbeidingsordning – påsken 2017

Søknader om innarbeidingsordning som må behandles før påske må være mottatt hos oss senest mandag 27. mars 2017

Translate this website

ArabicEnglishEstonianFrenchGermanHindiLatvianLithuanianPolishRomanianRussianSpanishThaiUrdu