• Erna Hagensen, leder
 • Anita Paula Johansen, nestleder
 • Trond Karlsen, organisasjonsleder
 • Brede Edvardsen, forbundssekretær
 • Terje Mikkelsen, forbundssekretær
 • Olaf Rein-Bohlin, avd. 1 Øst, Veg
 • Jens-Petter Hermansen, avd. 2 Oslo/Akershus, Asfaltarbeid og veivedlikehold
 • Irene Skuggen Olsen, avd. 3 Møre og Romsdal, Renhold
 • Steinar Førde Olsen, avd. 4 Nordland, Maskin
 • Kjell Norman Borglund, avd.5 Innlandet, Maskin
 • Hilde Kathrine Thue, avd 6 Vest, Vakt
 • Inge Ramsdal, avd 7 Sør-Vest, Private anlegg
 • Ann Jeanette Westrum, avd. 8 Midt-Norge, Renhold
 • Øystein Sedolf Pedersen, avd. 9 Nord, Bergverk

Vararepresentanter:

 • Steinar Rindhølen, forbundsekretær, 1.vara fra forbundet
 • Arne Presterud, forbundsekretær, 2.vara fra forbundet
 • Cato Uhlmann, avd. 1 Øst, Tunnel, bom og bru
 • Ole Morten Karlsen, avd. 2 Oslo/Akershun, Vakt
 • Monika Sulemann, avd. 3 Møre og Romsdal, Renhold
 • Kjell Einar Kristiansen, avd 4. Nord, Kystverket
 • Jørund Båtstad, avd 5 Innlandet, bergindustrien  
 • Helge Sannes, avd. 7 Sør-Vest, Private anlegg
 • Tina Marita Rønning, avd. 8 Midt-Norge, Vakt
 • Kenneth William Brandsegg, avd. 9 Nord, Maskin