Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av stipend, mens reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

Foto: Ane Børrud/LO Media

Foto: Ane Børrud/LO Media

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2017. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

ÅPNE KURSLANDSDEKKENDE KURS FOR ALLE MEDLEMMER

Kurs/PåmeldingTidsromStedFrist
Lover og avtaler1. - 3. mars 2017Avd. 7 - Clarion Hotel Ernst, Kristiansand24. jan
Overenskomstkurs - Maskin20. - 22. mars 2017Avd. 8 - Løkken Verk, Meldal4. mars
Forbundsskolen29. mai - 2. juni 2017Avd. 6 - Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen31. mars
Hovedavtalen12. - 16. juni 2017Avd. 4 - Skagen Hotel, Bodø18. mai
Ledelse StudieutvalgSentralt
Overenskomstkurs - Service og vedlikehold13. - 15. sept 2017Avd. 8 Quality Airport Hotel Værnes1. sept
Overenskomst Renhold4. - 6. okt 2017Avd. 3 - Scandic Parken Hotel, Ålesund4. sept
Ungdomskurs06. - 08. okt 2017Avd. 2 - Hurdalsjøen Hotell8. sept
Forbundsskolen27. - 1. des 2017Avd. 8 - Orkla Gjestebolig10. nov
VeilederopplæringSentralt
Bransjekurs - Renhold, vakt, anlegg, maskinSentralt
Bransjekurs - BergverkSentralt
Bransjekurs - Asfalt og veivedlikeholdSentralt
Ansattes representasjon i Styret08. - 10. nov 2017Sentralt20. okt
Hovedavtalen13. -17. nov 2017Avd. 1 - Quality Hotell Sarpsborg
Overenskomstkurs - Private anleggAvd. 3

 

 

LUKKEDE KURS- KURS FOR MEDLEMMER I AVDELINGER OG GRUPPER

KursTidsromStedPåmelding
Introkurs2. febAvd. 7Via avdeling
Lokalt kurs Statens Vegvesen FebruarAvd. 1Via avdeling
Styret i arbeid12. - 15. febAvd. 3Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1FebruarAvd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1FebruarAvd. 6Via avdeling
Tillitsvalgtes rolle - Årsmøtekurs18. - 19. marsAvd. 3Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1MarsAvd. 1Via avdeling
Fagbevegelsens milepælerMarsAvd. 8Via avdeling
Valgkamp tale og debattMarsAvd. 6Via avdeling
Introkurs4. april Avd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1AprilAvd. 8Via avdeling
Styret i arbeidAprilAvd. 9 og 142Via avdeling
AvdelingslederkursSentralt
Tillitsvalgtforum 1-3AprilAvd. 2Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 2MaiAvd. 1Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 131. maiAvd. 5Via avdeling
Tillitsvalgtforum MaiAvd. 3Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 2MaiAvd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 2MaiAvd. 6Via avdeling
Introkurs8. juniAvd. 7Via avdeling
Introkurs29. augAvd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 3SeptemberAvd. 1Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1SeptemberAvd. 8Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 3SeptemberAvd. 6Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 3OktoberAvd. 7Via avdeling
Introkurs24. oktAvd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 226. - 27. oktAvd. 5Via avdeling
Tillitsvalgtforum samling 1-3OktoberAvd. 2Via avdeling
Introkurs5. desAvd. 7Via avdeling