Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av stipend, mens reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

Foto: Ane Børrud/LO Media

Foto: Ane Børrud/LO Media

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2017. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

ÅPNE KURSLANDSDEKKENDE KURS FOR ALLE MEDLEMMER

MånedKursTidsromStedPåmeldingsfristPåmelding
MarsLover og avtaler1. - 3. mars 2017Avd. 7 - Clarion Hotel Ernst, Kristiansand24. januar 2017Avsluttet
Overenskomstkurs - Maskin20. - 22. mars 2017Avd. 8 - Løkken Verk, Meldal4. mars 2017Avsluttet
AprilOverenskomstkurs - Renhold19. - 21. april 2017Avd. 3 - Scandic Parken Hotel, Ålesund31. mars 2017Til påmelding
MaiForbundsskolen29. mai - 2. juni 2017Avd. 6 - Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen31. mars 2017Til påmelding
JuniHovedavtalen12. - 16. juni 2017Avd. 4 - Skagen Hotel, Bodø18. maiTil påmelding
SeptemberLedelse StudieutvalgSentralt
Overenskomstkurs - Service og vedlikehold13. - 15. sept 2017Quality Airport hotel Værnes01. september 2017Til påmelding
OktoberUngdomskurs06. - 08. oktober 2017Avd. 2 - Hurdalsjøen Hotell08. september 2017Til påmelding
ForbundsskolenAvd. 8
VeilederopplæringSentralt
Bransjekurs - Renhold, vakt, anlegg, maskinSentralt
Bransjekurs - BergverkSentralt
NovemberHovedavtalen13. -17. november 2017Avd. 1 - Quality Hotell SarpsborgTil påmelding
Bransjekurs - Asfalt og veivedlikeholdSentralt
Januar 2018Overenskomstkurs - Private anleggAvd. 3

 

 

LUKKEDE KURS- KURS FOR MEDLEMMER I AVDELINGER OG GRUPPER

MånedKursTidsromStedPåmeldingsfristPåmelding
FebruarIntrokurs2. februarAvd. 7Via avdeling
Lokalt kurs Statens Vegvesen Avd. 1Via avdeling
Styret i arbeid12. - 15. februarAvd. 36. januarVia avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1Avd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1Avd. 6Via avdeling
MarsTillitsvalgtes rolle - Årsmøtekurs18. - 19. marsAvd. 3 - ÅlesundVia avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1Avd. 1Via avdeling
Fagbevegelsens milepælerAvd. 8Via avdeling
Valgkamp tale og debattAvd. 6Via avdeling
AprilIntrokurs4. april Avd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1Avd. 8Via avdeling
Styret i arbeidAvd. 9 og 142Via avdeling
AvdelingslederkursSentraltVia avdeling
Tillitsvalgtforum 1-3Avd. 2Via avdeling
MaiTillitsvalgtforum modul 2Avd. 1Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 131. maiAvd. 5Via avdeling
Tillitsvalgtforum Avd. 3Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 2Avd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 2Avd. 6Via avdeling
JuniIntrokurs8. juniAvd. 7Via avdeling
AugustIntrokurs29. augustAvd. 7Via avdeling
SeptemberTillitsvalgtforum modul 3Avd. 1Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 1Avd. 8Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 3Avd. 6Via avdeling
OktoberTillitsvalgtforum modul 3Avd. 7Via avdeling
Tillitsvalgtforum modul 226. - 27. oktoberAvd. 5Via avdeling
Tillitsvalgtforum samling 1-3Avd. 2Via avdeling
Introkurs24. oktoberAvd. 7Via avdeling
DesemberIntrokurs5. desemberAvd. 7Via avdeling