Ung Arbeidsmand

Ung Arbeidsmand 2018-03-02T09:33:13+01:00

Vil du være med?

Ta kontakt med ungdomstillitsvalgt i din avdeling!

· Kurs om arbeidslivet, lover og avtaler
· Ungdomskurs og konferanser
· Arbeidsplassbesøk
· Skolebesøk 
                                             · LOs sommerpatrulje, informere andre unge om arbeidslivet
   ungdomssamling_2015

Norsk Arbeidsmandsforbund har et sentralt ungdomsutvalg og ungdomsutvalg i alle 11 avdelinger. Det sentrale ungdomsutvalg er rådgivende for forbundsstyret om hva som er viktig for unge medlemmer. Utvalget har for eksempel frontet råd som: Å få på plass lærlingebevis som gir rabatter tilsvarende studiebevis, styrke fag- og yrkesutdanningen, retten til helid, bedre boligpolitikk og mye mer. Utvalget kommer også med råd om hva forbundet bør satse på av aktiviteter og organisasjonsmessige spørsmål. Det sentrale utvalget ledes av en ungdomssekretær som er endel av forbundets ledelse. Ungdomssekretæren er aldri mer enn 34 år. Forbundet har også ungdomsutvalg i hver avdeling, der en ungdomstillitsvalgt tiltrer styret i avdelingen. Også her er utvalget rådgivende og kan komme med innspill på hva avdelingen bør satse på. Det sentrale ungdomsutvalgets mandat er: MANDAT:

  1. Utvalget har en rådgivende rolle overfor forbundsstyret. Med utgangspunkt i handlingsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet og i samarbeid med avdelingenes ungdomstillitsvalgte, lager de en årlig handlingsplan, som skal behandles av forbundsstyret.
  2. Utvalget skal samordne ungdomsarbeidet og aktivt bidra til verving av unge medlemmer.
  3. Utvalget skal bidra til ungdomsaktivitet i avdelingene og støtte de lokale utvalgene og for øvrig samarbeide med LO Ungdom.
  4. Utvalget skal gi forbundsstyret innspill og råd slik at aktuelle saker som angår ungdom settes på dagsorden.
  5. Det skrives referat fra alle møter. Disse legges fram for forbundsstyret til orientering.
  6. Eventuelle uttalelser og utspill i media må avklares med forbundets leder.

 

Privacy Policy Settings