Nyheter

1 Mai arbeidernes dag

Oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om 1 mai arrangement rundt om i kommunene. Arrangement i Trondheim

25. april 2017|

Introduksjonskurs 3. april

Studieutvalget i avdelingen inviterer til introkurs

Mandag 3. april kl. 17:00 i Trondheim og på Steinkjer.
Trondheim: Folkets hus 3. etg på avdelingskontoret
Steinkjer: I våre lokaler i Bomvegen 3

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til en liten samling der vi kort skal gjennomgå
følgende tema:

  •  forbundets historie
  • forskjellen på tillitsvalgt etter vedtektene og
27. mars 2017|

Velkommen til frokostmøte 6. april!

LOs distriktskontor i Nord-Trøndelag inviterer til frokostmøte 6. april
kl. 10:00 – 11:00.
Møtet vil finne sted i 2. etasje i Bomvegen 3 på Steinkjer.

Jan Arild Vikan, LOs juridiske kontor region Midt-Norge kommer med innledning om endringer i arbeidsmiljøloven.
Det blir servering av frokost fra kl. 09:30

27. mars 2017|

Arbeidsplassbesøk

Forrige uke reiste LO forbundene rundt i Orkdalsregionen på arbeidsplassbesøk. Målet var å høre hva medlemmene er opptatt av ute på arbeidsplassene. LOs medlemsdebatt, «Si den mening» ble godt mottatt på de bedriftene vi besøkte. På turen besøkte vi mange forskjellige bedrifter innenfor Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor sine områder.

12. september 2016|