Verv – Navn   Bransje epost  
Leder – Robert Valslag

Valslag

Skadesanering epost  
Nestleder – Ann Jeanette Westrum   Renhold epost  
 Sekretær –         
 Styremedlem – Svein Ivar Stordalsvold   
 Private anlegg    
 Styremedlem – Felicia Mcgill   
 Renhold    
 Styremedlem – Kjetil Helgesen helgesen
 Bergverk epost  
 Styremedlem – Knut Johnsen  Johnsen
 Vakt epost   
 Styremedlem – Morten Dahl    Maskin    
 Styremedlem – Marit Johanne Oksås    Renhold    
 Styremedlem – Tina Marita Rønning (leder Ungdomsutvalg)  
 Bergverk    
 vara –  Hanne Elisabeth LEiknes (leder Fagligpolitisk utvalg)   Renhold  epost  
 vara –  Håvar Wold (leder Studieutvalg)    Industriservice epost   
Vara –          
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter, de andre lederne av utvalg møter med tale- og forslagsrett. De er også varamedlemmer til styret.