Avdelingskontoret

Telefon: 815 45 100
Telefaks: 71 20 16 11
Epost: avd3@arb-mand.no
Adresse: Storgata 9, 6413 Molde

Vidar A. Røren

Jenny Versloot Bergem

Styret

     

Kystverket

 Karl S. Olsen

Vararepr.

 Gunnar Hestø

Bergindustri

Roger Eikeset

«

Tor Erik Vikan

Hustadmarmor

Arve Hammerøy

«

Wenche Eidem

Renhold

Irene Skuggen Olsen

«

Karol Wasowicz

Renhold

Ann Kristin Roksvåg

«

Ieva Kuciauskiene

Private anlegg

Per Inge Sylte

«

Stig Bjørkavåg

Maskin

Jhonny M. Bakken

«

Thomas Henden

Maskin

Kolbjørn N. Husdal

«

Daniel Skutholm

Skadesanering

Mikal Sundet

«

Judith Sundet

Asfalt

Arild Vadset

«

Sveinung Sunde

Vakt

Janita Blomvik

«

Liv Brannan

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

 

Karl S. Olsen

Janita Blomvik Ann Kristin Roksvåg  

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretær, og distriktssekretær

 Komiteer og utvalg

Kontrollkomite Leder: Jan Magne Årsbog

Pers.vara

Ivar E. Skårbø
  Medl : Randi Helen Remøy

Pers.vara

Paul Arne Koppen
Studieutvalget Leder: Kåre Naustdal

1.vara

Joar Saure
  Medl : Jhonny M Bakken

2.vara

Ørjan Larsen
  Medl : Ann Kristin Roksvåg

3.vara

Monica Sulebakk
Ungdomsutvalget Leder: Monica Sulebakk

Nestl:

Karol Wasowicz
  Medl : Kolbjørn N Husdal

Medl :

Monica Sulebakk
LOfavør-utvalg Leder: Ann Kristin Roksvåg

1.vara

Stig Bjørkavåg
  Medl : Arve Hammerøy

2.vara

Heide Varpen Eikrem
  Medl : Roger Eikeset

3.vara

Roger Mork
Samferdselutvalg Medl : Stig Bjørkavåg

Medl :

Irene S. Olsen
  Medl : Bjørn Heggset

Medl :

Karl S. Olsen
       

Representanter til generalforsamlingen i Folkets Hus, Molde

1. Vidar Røren         1 år

 2. Ove Johansen       1 år

3. Judit Sundet      1 år  

4. Tormod Aspås      1 år

5. Karl S. Olsen       1 år

   

Representanter til årsmøtet i Sunndalsøra sammfunshus A/L

1. Vidar Røren      1 år

2. Tormod Aspås     1 år

3. Egil Arne Nisja      1 år  

4. Tor Erik Vikan  1 år

5. Ole Kristian Skjermo         1 år