Avdeling 2 dekker fylkene Oslo og Akershus

Avdelingskontoret

Besøksadresse:
Grubbegt. 6
0179 Oslo

Postadresse:
NAF avd 2
Postboks 6958 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon:815 45 100
E-post: medlemssenter@arb-mand.no

Åpningstider:
Mandag til fredag – 08:00-15:30

Åpningstider for drop-in, uten avtale:
Mandag til fredag
09.00 – 11.00
12.00 – 14.30
(OBS! Helst avtal tid for besøk ved å ringe 815 45 100)

 

 

Eirik Næss
Distriktssekretær m/lederansvar for avd 2 og avd 1
eirik.ness@arb-mand.no
Geir Gamborg-Nielsen
Distriktssekretær/saksbehandler
geir.gamborg-nielsen@arb-mand.no
 
Grethe Lorentsen
Kontorsekretær
grethe.lorentsen@arb-mand.no
Karin Kristiansen
Organisasjonssekretær
karin.kristiansen@arb-mand.no
 
Gunnar Eriksen
Saksbehandler
gunnar.eriksen@arb-mand.no
Michella Jensen
Saksbehandler
michella.jensen@arb-mand.no
 
Kristine Marthinsen
Saksbehandler
kristine.martinsen@arb-mand.no
Tom Kilen
Regionalt verneombud
tom.kilen@rvoba.no
Geir Kåre Wollum
Regionalt verneombud
geir.wollum@rvoba.no